Şubat 25, 2024

Zorla yerinden etmeler durdurulmalı. Uluslararası toplum