Şubat 25, 2024

katledilen çoğu çocuk ve kadın 471 şehitten sonra