Ekim 2, 2023

heyet üzerinden görüşme gerçekleştirildiği