Aralık 9, 2023

en az gelişmiş ülkelerde ise bu oran