Aralık 5, 2023

Devlet adamı vasfıyla Meclis açıldığından beri