Ekim 2, 2023

bedel talep edilmeyeceği duyurulmuştu