Haziran 10, 2023

MHP’li Feti Yıldız: Aile, sapkın akımlara karşı korunacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa’nın 24 ve 41. maddelerinde getirilecek değişikliklerin ardından, ‘Hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz kuralı anayasa hükmü haline getirilecektir’ ifadelerinin ekleneceğini, aile ve evlilik kurumlarının sapkın akımlardan korunacağını söyledi.

MHP’li Feti Yıldız: Aile, sapkın akımlara karşı korunacak

Türkgün’e özel açıklamalarda bulunan Feti Yıldız, Anayasa değişikliğinin en kısa zamanda komisyonda görüşüleceğini duyurdu.

Yıldız yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Anayasanın 24. ve 41. Maddelerde değişiklik teklifi en kısa zamanda anayasa komisyonunda görüşülecektir.

Değişiklik ile;

Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz kuralı anayasa hükmü haline getirilecektir.

Laik bir siyasal sistemde, dini konulardaki bireysel tercihler ve bunların şekillendirdiği yaşam tarzı devletin müdahalesi dışında, ancak koruması altındadır. Bu anlamda laiklik ilkesi din özgürlüğünün güvencesidir.

Laiklik, devlete negatif ve pozitif yükümlülükler yükler.

-Negatif yükümlülük, bireylerin din özgürlüğüne zorunlu nedenler olmadıkça müdahale edilmemesi,

-Pozitif yükümlülüğün ise devletin din özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırması ve kişilerin inandıkları gibi yaşayabileceği uygun bir ortamı ,bunun için gerekli imkanları sağlaması ödevini beraberinde getirir.

Dayatmalara son

Türk toplumunun temeli olan aile yapısını korumak ve aileye yönelik her türlü tehlike, tehdit, saldırı, çürüme ve sapkınlığa karşı tedbir almak Devletin aslî görevidir.

Aile kurumunun taşıdığı gerçek değer üzerinden korunması, Milletimizin varlığının teminat altına alınması, ailenin ilk nüvesini teşkil eden evlilik birliğinin kadın ve erkekten oluşmasını zorunlu kılmaktadır.

Devlet bu yükümlülükleri tehir ve tecil edemez.

yalnızca kadın ve erkek olmak üzere iki farklı cinsiyetten bireylerin birbiriyle evlenerek evlilik birliğini oluşturabileceği açıkça düzenlenmekle, bunun dışındaki hiçbir birlikteliğin evlilik birliği olarak kabul edilmeyeceği ve evlilik birliğinin eşler arasında yani kadın ve erkek arasında eşitliğe dayandığı kabul edilmiş olmaktadır. Böylece aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit ve saldırılar ile sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması amaçlanmaktadır.”