Haziran 10, 2023

Bu başarı ülkemizin başarısı, bu gurur milletimizin kendisinindir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, ” 21 Kasım- 2 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan dönemde TBMM Dışişleri Komisyonu olarak bazı ülkelerdeki resmî programlarımızı tamamladık” ifadesini kullandı. “Baltık, Doğu Avrupa ve Balkanlar bölgesinde gördüğümüz ülkemizin yüksek bir potansiyele eriştiği gerçeği oldu” sözlerine yer veren MHP’li Öztürk önemli açıklamalarda bulundu.

Bu başarı ülkemizin başarısı, bu gurur milletimizin kendisinindir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, ” 21 Kasım- 2 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan dönemde TBMM Dışişleri Komisyonu olarak bazı ülkelerdeki resmî programlarımızı tamamladık” ifadesini kullandı. “Baltık, Doğu Avrupa ve Balkanlar bölgesinde gördüğümüz ülkemizin yüksek bir potansiyele eriştiği gerçeği oldu” sözlerine yer veren MHP’li Öztürk önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamanın tam metni şu şekilde;

“21 Kasım- 2 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan dönemde TBMM Dışişleri Komisyonu olarak bazı ülkelerdeki resmî programlarımızı tamamladık. Baltık, Doğu Avrupa ve Balkanlar bölgesinde gördüğümüz ülkemizin yüksek bir potansiyele eriştiği gerçeği oldu.

Başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere yine bu savaş sebebiyle vuku bulan gıda ve enerji krizlerine karşılık Türkiye’nin küresel barış ve istikrarın tesisine yönelik sergilediği kararlı ve başarılı seyreden tutum her çevre nazarında büyük bir saygınlık ve takdirle karşılanıyor.

Muhatap ülke ve kurum temsilcileriyle yaptığımız temaslarda hepsinin, Türkiye’nin küresel bir aktör olduğuna vurgu yapmaları ülkemizin eriştiği yüksek seviyenin muhataplarınca nasıl algılandığı ve değerlendirildiğini göstermiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel meselelerde izlediği politikalar üzerinde ilgili ülkelerin önem ve dikkatle durmaları bir yana, önümüzdeki döneme dair politikalarımızda da Türkiye’nin atacağı adımlar her çevre nazarında ilgi ve merakla izlenmektedir.

Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi, barışı önceleyen ve küresel sorunlar karşısında liderlik yapabilecek en önde gelen ülke ve isim olarak değerlendirilmekte ve kabul edilmektedir. Bu başarı ülkemizin başarısı, bu gurur milletimizin kendisinindir.

Bu şartlarda başkent Ankara gerçeği her çevre nazarında kabul edilmiş ve Türkiye bölgesel ve küresel meselelerde sadece yönlendirici değil, aynı zamanda yönetici bir kudrete de ulaşmıştır. Bu durum muhataplarımız tarafından açıkça ifade edilmektedir.

Yakın geçmişe kadar bölgesel liderlik üzerinden konumu değerlendirilen Türkiye’nin, muhatabımız olan ülkelerce artık küresel bir güç olduğuna sıklıkla atıf yapılması ise sorumluluğumuzun arttığı gerçeği ve eriştiğimiz yüksek potansiyeli işaret etmiştir.

Cumhurun iradesi ile Cumhur İttifakı’nın ülkemizi getirdiği konum etken, aktif, netice alıcı ve sonuç belirleyici bir kudrete hamdolsun erişmeyi başardığıdır.”