Mart 25, 2023

223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulundu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ‘Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur’ dedi.     

223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulundu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez’in açıklamalarından bazı satırbaşları:

(TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Ekim sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücümüz 103.276 MW’a ulaştı. 2022 Ekim sonu itibarıyla elektrik üretim tesisi 11.276’ya ulaşmıştır. 2022 yılının ilk dokuz ayında toplam elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 44’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 32’si kömürden, yüzde 22’si doğal gazdan sağlanmış olup yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 60 olarak gerçekleşmiştir.

“Farklı kaynaklardan istediğimiz zamanda ve miktarda doğal gaz temin etme esnekliğine sahip olduğumuzdan arz güvenliği noktasında bu kışı sıkıntı yaşamadan geçirmeyi hedefliyoruz.”

“Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur.”

“Hedefimiz cumhuriyetin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmaktır.”

2023 yılı ilk çeyreği itibariyle Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattından taşınan petrol miktarı günlük 600 bin varilden 1 milyon varile çıkacak.

“Kullandığımız doğal gazın yüzde 99’u, petrolün ise yüzde 92’si ithal edilmektedir. Bu nedenle dünyada gerçekleşen ve makul gerekçeler ile açıklanamayan yüksek enerji fiyatları ister istemez ülkemizi de etkilemektedir.”